Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Prohlášení o přístupnosti

ŘLP ČR, s.p. se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Stav souladu

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.rlp.cz a www.ans.cz.

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s výše uvedeným zákonem z důvodu prvků nesouladu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

  1. Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:
    • - Některé odkazy neobsahují identifikaci jejich účelu ve formě popisku.
    • - Některé obrázky neobsahují alternativní text.
    • - Některá videa vložená přímo na web mohou postrádat titulky.
  2. Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže:
    • - Některá starší fota či fotoalba ve fotogaleriích postrádají alternativní textový popis.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 10. 2023.