Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.

Adresa

Řízení letového provozu České republiky, s. p.
Navigační 787
252 61 Jeneč u Prahy
Česká republika

Telefon

Ústředna: +420 220 371 111
Podatelna: +420 220 373 281

Napište nám

Rádi zodpovíme vaše otázky týkající se produktů a služeb společnosti ŘLP ČR, s. p.
Do dvou pracovních dnů dostanete naši odpověď.

Informace dle zák. 106/1999 Sb.

Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Postup při získání žádosti a sazebník úhrad nákladů

Projektové a stavební dokumentace

Žádost o vyjádření ŘLP ČR, s. p., k projektové dokumentaci stavby pro ÚR/SP k plánované realizaci stavby NEBO k existenci inženýrských sítí, leteckých pozemních zařízení a jejich ochranných pásem v zájmovém území plánované stavby

Vyjadřovací portál

Kontakty pro novináře

JUDr. Richarda Klíma

V případě dotazů se můžete obrátit na vedoucího oddělení komunikace a tiskového mluvčího
JUDr. Richarda Klímu.


Tel.: + 420 220 372 093
Mob.: + 420 724 172 186
E-mail: klima@ans.cz

Ochrana osobních údajů

ochrana_osobnich_udaju

V případě dotazů souvisejících s ochranou osobních údajů nebo zájmu o uplatnění práv subjektu se můžete obrátit na pověřence ochrany osobních údajů.


Tel.: +420 220 372 112
E-mail: dpo@ans.cz

Kariéra

Iva Gieszmannová

V případě, že vás zajímají informace o výběrových řízeních na volné zaměstnanecké pozice v rámci ŘLP ČR, s. p., kontaktujte Ing. Ivu Gieszmannovou.


Tel.: + 420 220 373 238
E-mail: gieszmannova@ans.cz

Vnitřní oznamovací systém

Justice

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, a zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“), je v rámci ŘLP ČR, s.p., zaveden vnitřní oznamovací systém pro příjem oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Více informací o vnitřním oznamovacím systému, způsobech podání oznámení a kontakty na příslušné osoby určené pro přijímání a prověřování oznámení dle Zákona naleznete zde.

Vnitřní oznamovací systém lze využít také pro oznámení podezření na korupční jednání, bylo-li zaznamenáno při kontaktu se zaměstnancem ŘLP ČR, s.p