Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Výcvik řlp-žáků


V následujících řádcích Vám při blížíme hlavní náplň výcviku vedoucího k získání průkazu způsobilosti řídícího letového provozu.

Kandidáti, kteří uspějí ve výběru na pozici řídící letového provozu, se po všech administrativních úkonech stanou zaměstnanci podniku Řízení letového provozu ČR, s. p. Tím začne jejich cesta přes vstupní a místní výcvik k jejich nové profesi - profesi řídícího letového provozu.

Vstupní výcvik

Vstupní výcvik vede k získání průkazu způsobilosti řídícího letového provozu-žáka, nebo je vydání další kvalifikace a případně doložka ke kvalifikaci. Tento výcvik se uskutečňuje v Letecké škole ŘLP ČR, s.p. Vstupní výcvik se skládá ze:

 • základního výcviku

  teoretická výuka a praktický výcvik s cílem poskytnout základní znalosti a praktické dovednosti související se základními provozními postupy;

 • výcviku pro udělení kvalifikace

  teoretická výuka a praktický výcvik s cílem poskytnout znalosti a praktické dovednosti související s konkrétní kvalifikací a případně doložkou ke kvalifikaci.

radar
TWR

Místní výcvik

Po úspěšném absolvování vstupního výcviku je další součástí procesu vzdělávání řídících letového provozu místní výcvik. Místní výcvik vede k získání průkazu způsobilosti řídícího letového provozu, vydání doložky/doložek ke kvalifikaci, potvrzení platnosti kvalifikace nebo doložky/doložek ke kvalifikaci a/nebo vydání či obnovení místní doložky.

Místní výcvik, který probíhá na stanovišti letových provozních služeb, je rozdělen do tří následujících fází:

 • Přechodová příprava (Transitional Training - TT)

  1. fáze místního výcviku - seznámení se stanovištěm, teoretickou přípravu a výcvik na simulátorech. Během přechodové přípravy řlp-žák získává znalosti a dovednosti specifické pro dané stanoviště.

 • Předprovozní výcvik (Pre-On the Job Training - Pre-OJT)

  2. fáze místního výcviku - přípravu řlp-žáků pro zvládnutí provozního výcviku. Zahrnuje simulace komplexní provozní situace až do maximální provozní zátěže daného pracoviště, včetně simulace nouzových situací a jeho cílem je dosažení takové úrovně profesních dovedností řlp-žáka, které jsou předpokladem pro zahájení OJT ve skutečném provozu.

 • Provozní výcvik (On the Job Training - OJT)

  3. fáze místního výcviku - výcvik ve skutečném provozu, při kterém jsou znalosti postupů a dovednosti nabyté předchozím výcvikem dále rozvíjeny a konsolidovány v podmínkách skutečného provozu s cílem samostatného zvládnutí práce řídícího letového provozu na daném stanovišti.

radar
TWR