Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Profil profese řlp


Profesí, která zajišťuje řízení letového provozu, je řídící letového provozu. Jinak řečeno, právě řízení letového provozu, vykonávané řídícími letového provozu zajišťuje bezpečnost a plynulost civilní letecké dopravy ve vzdušném prostoru nad naším státním územím a dále na určených letištích.

To v praxi znamená, že každé letadlo, které provozuje osobní nebo nákladní dopravu a vstoupí do vzdušného prostoru republiky, je v okamžiku vstupu ihned monitorováno a řízeno řídícími letového provozu až do okamžiku jeho opuštění. Řídící letového provozu udržují bezpečné vzdálenosti (rozstupy) mezi jednotlivými letadly a navigují je po letových tratích v příslušných letových hladinách. Zároveň také zodpovídají za bezpečnost přiblížení, odletů i vzletových či přistávacích manévrů a pohybů letadel po letištních plochách. Tato činnost je vykonávána 24 hodin denně. Kromě bezpečnosti letového provozu řídící pomocí těchto činností zabezpečují propustnost vzdušného prostoru a minimalizaci zpoždění letadel, která vždy znamenají ztráty jak pro cestující, tak pro přepravce. Jedná se tedy o výkon povolání spojený s vysokými nároky nejen na osobní vlastnosti, znalosti a dovednosti, ale i s osobní odpovědností řídícího.


Řídící letového provozu v ŘLP ČR, s.p. poskytují tyto služby řízení letového provozu:

Oblastní služba řízení
Přibližovací služba řízení
Terminální služba řízení
Letištní služba řízení / Služba řízení na odbavovací ploše