Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Požadavky


Pro zařazení do výběrového řízení na pozici řídícího letového provozu musí uchazeč splnit následující požadavky:

 • Ukončené alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo jinou obdobnou zkouškou prokazující stejný stupeň dosaženého vzdělání.
 • Znalosti a dovednosti českého jazyka - uchazeč musí předložit originál nebo notářsky ověřenou kopii:
  • maturitního vysvědčení, ze kterého vyplývá, že uchazeč úspěšně absolvoval maturitní zkoušku z českého jazyka v České republice
 • nebo v případě, že uchazeč neabsolvoval maturitní zkoušku z českého jazyka v České republice:
  • osvědčení / certifikát o úspěšném absolvování certifikované zkoušky z českého jazyka pro cizince na úrovni B1 dle CEFR (seznam institucí, jejichž osvědčení / certifikáty ŘLP ČR, s. p. akceptuje, je uveden zde).
 • Znalosti a dovednosti anglického jazyka - více informací o úrovni znalostí anglického jazyka jsou k dispozici zde.
 • Zdravotní způsobilost - v souladu s nařízením Komise (EU) č. 2015/340.
 • Trestní bezúhonnost - k prokázání trestní bezúhonnosti slouží výpis z rejstříku trestů. Je-li žadatel cizincem, přiloží k žádosti též doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů státu, jehož je státním příslušníkem, nebo výpis z evidence Rejstříku trestů, v jehož příloze jsou tyto informace obsaženy. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce.
 • Uchazeč, který testy FEAST úspěšně absolvoval již v předchozím období v ŘLP ČR, s. p. nebo u jiného provozovatele LNS, bude do výběru zařazen, pokud jeho výsledky z testů FEAST jsou na úrovni požadované v daném výběru. Tato úroveň je stanovená na základě platné metodiky a doporučení EUROCONTROL.