Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Otázky a odpovědi


 1. MŮŽE ŘÍDÍCÍ LETOVÉHO PROVOZU NOSIT BRÝLE?
 2. Může, ovšem dle nařízení Komise (EU) č. 2015/340 to musí být v souladu s požadavky na osvědčení zdravotní způsobilosti řídících letového provozu pro evropskou třídu 3 („Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers“), stanovenými organizací Eurocontrol.

 3. POSUZUJE ÚSTAV LETECKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ PRAHA (ÚLZ) BARVOCIT?
 4. Ano. Opět to musí být v souladu s požadavky na osvědčení zdravotní způsobilosti řídících letového provozu pro evropskou třídu 3.

 5. JE KVALIFIKACE ŘLP PLATNÁ NA VŠECH LETIŠTÍCH V ČR, POPŘ. V ZAHRANIČÍ?
 6. Kvalifikace řlp je platná, ale řlp musí získat oprávnění poskytovat službu daného stanoviště, tj. v případě přechodu na jiné stanoviště se řlp musí znova vycvičit.

 7. MŮŽE VYBRANÝ UCHAZEČ, KTERÝ JE V KURZU SOUČASNĚ STUDOVAT NEBO PRACOVAT?
 8. Zaměstnanec na pozici řlp-žák pracuje v našem podniku na plný pracovní úvazek. Jeho pracovní náplní je výcvik na řlp. Z hlediska náročnosti výcviku a rozvržení pracovní doby se potvrzuje, že není vhodné současně dělat výcvik na řlp a studovat denní studium na VŠ.

 9. JE MOŽNÉ NAHLÉDNOUT NĚKDE NA TEST FEAST, CO JE JEHO SOUČÁSTÍ, POPŘ. DÁ SE NA TESTOVÁNÍ PŘIPRAVIT?
 10. Základní informace o testech FEAST je uvedena zde. Všechny informace a instrukce k tomuto testu se dovíte před jeho zahájením.

 11. DO JAKÉHO VĚKU JE MOŽNÉ VYKONÁVAT TUTO PROFESI?
 12. Vykonávání této profese je vázáno na udržování kvalifikací a na zdravotní způsobilost řídícího letového provozu. Pokud zaměstnanec splňuje obě podmínky, tak tuto profesi může vykonávat neomezeně.

 13. JE U TÉTO PROFESE NĚJAKÝ KARIÉRNÍ RŮST?
 14. Ano je. Řídící letového provozu může získávat další kvalifikace nebo doložky, čímž roste jeho hodnota. Také, když splňuje určité kritéria, se může připravovat na jinou důležitou pozici v našem podniku.

 15. JAKÁ JE PRACOVNÍ DOBA ŘLP?
 16. Pracovní doba řlp-žáka je v období základního výcviku 37,5 hod./týdně v jednosměnném režimu práce. V období pokračovacího výcviku je pracovní doba 37,5 hod. v nepřetržitém režimu práce. Stanovená týdenní pracovní doba pro řídící letového provozu s platným oprávněním se sjednává na 36 hod. v jednosměnném a dvousměnném režimu práce a na 34 hodin pro zaměstnance v nepřetržitém režimu práce.