Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Tisková zpráva


VÝZNAMNÝ KROK DO BUDOUCNOSTI S DRONY

Katedra letecké dopravy Fakulty dopravní ČVUT v Praze spolu s ŘLP ČR, s.p. v roce 2023 úspěšně dokončila projekt FUTURE financovaný se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva dopravy ČR v rámci Programu DOPRAVA 2020+. Projekt byl zaměřen na průzkum možností a návrh implementace konceptu U-space* v prostředí České republiky. Dosažené výsledky tak významně přispějí k tomu, aby při implementaci U-space byl provoz dronů v českém vzdušném prostoru bezpečný a přínosný.

Koncept U-space definuje vytvoření systému řízení letového provozu, který zahrnuje jak konvenční leteckou dopravu, tak provoz bezpilotních letadel. Realizace U-space umožňuje integraci dvou odlišných druhů letecké dopravy a výsledně umožní bezpečný provoz ve vzdušném prostoru.

Projekt FUTURE probíhal po dobu 3,5 roku, během nichž byla detailně zmapována situace v České republice a strategické potřeby v oblasti využívání dronů.

Jedním z výstupů projektu bylo zahájení prací na prvním testovacím polygonu pro drony v České republice. V rámci projektu byly vytipovány vhodné lokality s přihlédnutím na omezení negativních dopadů na obyvatele žijící v jejich blízkosti. Vytvořen byl i způsob posouzení žádostí na stanovení prostorů pro provoz dronů včetně zvážení rizik spojených s možností pádu dronu, ale také s potenciální hlukovou zátěží, vizuálním smogem či dopadem na životní prostředí. Hlavním účelem je zamezit provozu dronů, který by měl negativní dopady na obyvatele měst. Dále se projekt zaměřil na poskytované služby U-space a jejich vztahy mezi dotčenými subjekty a také na metodiku, která v definovaných oblastech potřebu vzniku U-space vyžaduje nebo ne.

Projekt zajistil všechny nezbytné podklady pro možnost praktické implementace U-space a příslušné evropské regulace v České republice,“ říká o projektu hlavní řešitel Jakub Kraus, vedoucí Katedry letecké dopravy na ČVUT Fakultě dopravní.

Účast ŘLP ČR, s.p. umožnila prozkoumání možností zobrazování informací o bezpilotním provozu pro potřeby řídících letového provozu. „Výstupy z projektu v současné době plánujeme využít na konstrukci nových řešení. Jedná se o vymezení interakcí mezi U-space a našimi provozními stanovišti či požadavky, které musí splňovat systémy pro zajištění pokročilého provozu dronů,“ uvádí Radek Hodač, vedoucí Kanceláře integrace bezpilotních systémů ŘLP ČR. Projekt přináší možné varianty způsobů integrace zobrazování příslušné informace do stávajících systémů používaných na řídících pracovištích. Vybrané způsoby byly následně otestovány přímo na simulátorech řídícími letového provozu.


*U-space: soubor nových služeb a specifických postupů. Jde o novou kategorii vzdušného prostoru, kde budou právě tyto služby poskytovány. Jeho účelem je zajištění bezpečného a efektivního přístupu do vzdušného prostoru pro drony i další účastníky letového provozu.


Státní podnik Řízení letového provozu České republiky (ŘLP ČR, s. p.) vznikl 1. ledna 1995. V souladu s pověřením ministerstva dopravy ČR poskytuje veřejné letecké služby uživatelům vzdušného prostoru České republiky a na letištích Praha - Ruzyně, Brno - Tuřany, Ostrava - Mošnov a Karlovy Vary.


Kontakt pro další informace:
Richard Klíma, Řízení letového provozu ČR, s. p.,
e-mail: klima@ans.cz, tel.: +420 220 37 2093, 724 172 186,
www.rlp.cz