Probíhá připojování k serveru.

Spojení se serverem bylo přerušeno z důvodu neaktivity nebo chyby spojení. Prosím obnovte stránku.

Připojení k serveru odmítnuto. Prosím obnovte stránku.


Stanovisko vedení ŘLP ČR, s.p. k vyjádření CZATCA


Vedení státního podniku Řízení letového provozu České republiky s ohledem na vyjádření Českého sdružení řídících letového provozu (CZATCA) v souvislosti s výpadkem radarového přehledového systému TopSky – ATC dne 15. června 2022 činí toto stanovisko:

  • vedení podniku děkuje a vysoce oceňuje nasazení a profesionalitu českých řídících letového provozu a dalšího provozního personálu, kteří v průběhu včerejšího výpadku systému TopSKy zajistili maximální bezpečnost a následně i obnovení provozu tak, aby celá situace co nejméně poškodila cestující veřejnost, letecké dopravce i reputaci českého civilního letectví,
  • vedení podniku souhlasí s oprávněnými argumenty a zásadami práce řídících letového provozu, kde je bezpečnost a spolehlivost technických systémů nejvyšší prioritou,
  • vedení podniku již po předchozích technických problémech zahájilo intenzivní jednání s dodavatelem, které po včerejší události vygradovalo v naprosto jednoznačný požadavek na zajištění spolehlivosti systému z jeho strany a garance, že se tato situace z důvodů, které stály za těmito výpadky, již nebude opakovat. Tato jednání jsou současně podložena případným budoucím využitím všech kroků v rovině právní a finanční, které má podnik vůči dodavateli systému TopSKy – ATC (francouzská společnost Thales) k dispozici a je připraven je beze zbytku využít,
  • vedení podniku spolupracuje s věcně příslušným orgánem státní správy na úseku civilního letectví (Úřad pro civilní letectví České republiky) a poskytuje v oblasti prokazování stability a bezpečnosti používaných systémů každodenní součinnost.