VÝBĚR

 • Ověření znalosti anglického jazyka
 • FEAST (First Air Traffic Controller Selection Test) – testová baterie pro uchazeče na pozici ŘLP
 • Zdravotní vyšetření v Ústavu leteckého zdravotnictví a Ústřední vojenské nemocnici
 • Psychologické vyšetření
 • Pohovor s výběrovou komisí


Z 1 000 uchazečů vyhovuje požadavků přibližně 60

VÝCVIK

 1. Vstupní výcvik
  Letecká škola ŘLP ČR, s.p. – letecké předpisy, teorie, anglický jazyk, meteorologie, navigace, letecké právo,
  technická zařízení, cvičení na simulátorech
   
 2. Místní výcvik
  IATCC Praha – přechodový, předprovozní a provozní výcvik
  Úspěšný výcvik trvá minimálně 24 měsíců
   
 3. Průběžný výcvik po získání kvalifikace
  Zdokonalovací, udržovací, přeškolovací a obnovovací