Ve vývoji ATM (2014-2024) očekáváme:

 • Nárůst letového provozu ve vzdušném prostoru ČR a nárůst provozu na letišti Praha Ruzyně
   
 • Regulační a politické tlaky omezující samostatnost rozhodování podniku
   
 • Nové rozdělení kompetencí v oblasti regulace ATM
   
 • Integrace ATM infrastruktury a jejích komponent
   
 • Posilování funkční přeshraniční integrace, zejména v důsledku rostoucí poptávky po kapacitě
   
 • Posun ve vymezení obsahu hlavního předmětu činnosti:
 
 • Teritoriálně – poskytování služeb mimo dnešní hranice FIR (nemůžeme očekávat zásadní změnu v důsledku státní suverenity a faktu, že vzdušný prostor je pro každý stát jedním z aktiv ovlivňujících výši obratu)
   
 • Funkčně - vyšší míra participace na vývoji ATM technologií a ATM infrastruktury (dnes výhradně doména průmyslu nebo centrálních institucí)