Princip Cost – Recovery vysvětlení

 • nelze aplikovat klasickou ekonomickou zásadu o vztahu nabídky, poptávky a ceny
 • výše ceny za služby ATM je upravena mezinárodními předpisy na úrovni ICAO, EUROCONTROL, EU a domácími předpisy
 • základem pro výpočet ceny jsou oprávněné náklady vynaložené na příslušné služby
 • poskytovatel pokryje svoje oprávněné náklady a může vytvořit přiměřený zisk tzv. interest
 • přiměřený zisk:
  odpovídá čisté hodnotě aktiv užívaných na konkrétní činnost a úročených úrokovou sazbou užívanou
  u nerizikových instrumentů (úroková míra desetiletých státních dluhopisů – cca 5%)
 • nákladová báze musí být pokryta výnosy z poskytovaných služeb:
  možnost vzniku under - recovery nebo over-recovery s následným vlivem na cenu (n+2)
 • tento princip bude od roku 2012 tzv. risk – share mechanismem