- vývoj provozu v intervalu -2 % až +2 % oproti plánu – finanční důsledky odchylky provozu  jdou zcela za poskytovatelem služby řízení letového provozu,

- vývoj provozu v intervalu od  -10% do -2% oproti plánu – finanční důsledky odchylky provozu v tomto intervalu jsou sdíleny s uživateli  a to tak, že 70 % z propadu výnosů hradí uživatelé v roce n+2 a zbytek propadu jde k tíži poskytovatelů služby řízení letového provozu

- vývoj provozu v intervalu od  +2% do +10% oproti plánu – riziko provozu je sdíleno s uživateli  a to tak, že 70 % z nadlimitních výnosů je vráceno uživatelům v roce n+2 a zbytek nadlimitních výnosů zvyšuje zisk poskytovatelů služeb řízení letového provozu,

- pokud odchylka provozu přesáhne plán o více než 10 % oběma směry, uživatelé v roce n+2 uhradí zcela propad výnosů v tomto intervalu, respektive poskytovatel služby řízení letového provozu vrátí v roce n+2 veškeré nadlimitní výnosy v tomto intervalu uživatelům.